قیمت محصولات-
مرغ بسته بندی (گرم) 0 (ریال)
شنیتسل سینه بی کتف(گرم) 0 (ریال)
فیله مرغ (گرم) 0 (ریال)
ران با پوست(گرم) 0 (ریال)
جگر مرغ(گرم) 0 (ریال)
دل مرغ(گرم) 0 (ریال)
سنگدان مرغ(گرم) 0 (ریال)
بال و کتف بانوک مرغ(گرم) 0 (ریال)
مرغ بسته بندی (منجمد) 0 (ریال)
شنیتسل سینه بی کتف(منجمد) 0 (ریال)
فیله مرغ (منجمد) 0 (ریال)
ران با پوست(منجمد) 0 (ریال)
جگر مرغ(منجمد) 0 (ریال)
دل مرغ(منجمد) 0 (ریال)
سنگدان مرغ(منجمد) 0 (ریال)
بال و کتف بانوک مرغ(منجمد) 0 (ریال)
     
       
         
 
محصولات پروتئینی و گوشتی اشتار وب سایت های مفید وب سایت های مرتبط
:آدرس سامانه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سازمان دامپزشکی کشور
بابلسر- بهنمیر کیلومتر3جاده کیاکلا سامانه ثبت شرکتها سازمان دامپزشکی مازندران
: تلفن تماس اداره بیمه تامین اجتماعی پشتیبانی امور دام
011-43056580-2        Mobile: 09113164898 _____________________________________________________________________________________________________________________
: آدرس پست الکترونیکی :آدرس کارخانه
 info@sepanta-carton.com  مازندران-آمل-دابودشت-چهار راه رئیس آباد-کشتارگاه آراست